CZYŚCIOSZKI W MARCU:-)

 

Miejsce

Sypialnia

Ilość punktów

I

13

1

II

25

2

III

15, 20

4

 

BRUDASKI W MARCU :-(

 

Miejsce

Sypialnia

Ilość punktów

I

11

31

II

26

29

III

9

24

 

 

RANKING CZYSTOŚCI SYPIALŃ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

         Miesiąc

Sala

        

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

SUMA

PKT.

9

9  20 17 15  7  17 24
     112

10

8  9  12  13  13  1  20
     92

11

 15

 15  44  19  9  32  31
     167

12

7

 22  21  22  12  20  22    132

13

3  1  2  2  1  3
 1      13

14

16  15  17  11  6  10
 19
   

 96

15

9

 9  4  2  3  1
 4      35

16

8  12  11  11  2  6  11      62

17

 7

 11  19  11  5  14
 22
     93
18

12

 28  9  10  6  11
 19
     96

19

 9  17  12  2  10  8  12
     76

20

 2  0  3  2  0  3
 4    14

21

1  4  14  8  5  9  16
     

 58

22

 3  2  12  15  5  11  6
     56

23

 2  11  11  9  9  7
 8
   

 63

24

 9  8  14  4  3  10  11  
   

 56

25

7  10  16  5  6  3  2
     50

26

11  13  27  15  8  18  29
 

 125

 

Punktacja:

Bardzo czysto   - 0

Czysto                - 1

Niezbyt czysto   - 2

Brudno               - 4

Telefon dla wychowanków i rodziców: 539 867 809

szkila pamieta

Ranking czystości

cleaning

Nasze sukcesy

goal