Opłaty za pobyt w bursie w roku szkolnym 2023/2024

 Opłaty wnosimy z dołu, do 10 dnia miesiąca, po miesiącu, w którym powstała należność.

 Wysokość opłat:

czesne : 100,00 zł;

stawka dzienna żywieniowa: 19,00 zł (śn. 7,0 zł; o. 6,5 zł; k. 5,5 zł)

 

Kwoty właściwe dla każdego wychowanka, po odliczeniu nieobecności, podaje sekretariat bursy. Kwoty te są również widoczne w zakładce "Opłaty" na koncie Rodzica zalogowanego w Lubelskim Poratalu Oświatowym. Informacje o opłatach są dostępne ok. 2-3 dnia każdego miesiąca. Należność wpłacamy na indywidualne subkonto, które każdy wychowanek otrzymał na początku pobytu.

 

Telefon dla wychowanków i rodziców: 539 867 809

szkila pamieta

Ranking czystości

cleaning

Nasze sukcesy

goal