bursa

 Bursa Szkolna Nr 2 w Lublinie jest koedukacyjną placówką zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom, uczącym się poza miejsce stałego zamieszkania. Naszymi wychowankami mogą być  uczniowie uczący się w VII i VIII klasie szkoły podstawowej, dziennych szkołach ponadpodstawowych i kolegium pracowników służb socjalnych.

   Wychowujemy młodzież w duchu życzliwości, uczciwości, poszanowania prawdy i godności drugiego człowieka oraz  patriotyzmu. Najważniejsze w naszej placówce jest  dobro oraz wszechstronny rozwój wychowanka: moralny, intelektualny, zdrowotny, emocjonalny  i społeczny. W bursie panuje miła i przyjazna atmosfera.
   W naszej placówce działają sekcje i kluby zainteresowań:
 •  Sekcja Artystyczna
 • Sekcja Higieniczna
 •  Sekcja Gospodarcza
 •    Klub Rekreacji
 •   Klub Młodego Wolontariusza
  • Klub Kulturalny

Telefon dla wychowanków i rodziców: 539 867 809

szkila pamieta

Ranking czystości

cleaning

Nasze sukcesy

goal