wsparcie

 

Wsparcie dla młodzieży

 

 

 

 

Kochani wychowankowie, być może ktoś z Was czuje potrzebę pomocy specjalisty lub wsparcia czy rozmowy.

Rzecznik Praw Dziecka zainicjował przedsięwzięcie stanowiące jedną z możliwości odpowiedzi na potrzeby dzieci i młodzieży zmagających się z kryzysem psychicznym – całodobowy Dziecięcy Telefon Zaufania – 800 12 12 12 i dedykowany młodym ludziom czat internetowy prowadzony przez profesjonalnych psychologów.

Podejmując kontakt za pośrednictwem tych dwóch kanałów komunikacji uzyskać możecie natychmiastowe wsparcie,podzielić się swoimi przeżyciamii wspólnie ze wspierającą osobą dorosłą zastanowić się nad rozwiązaniem swoich problemów. Stworzony w 2008 roku telefon zaufania przez latafunkcjonowałw dni powszednie,a po godzinachurzędowychmożnabyłozostawićwiadomość, na którą eksperci odpowiadali kolejnego roboczego dnia. Obecniebędzie on całodobowy.

DziecięcyTelefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka wspomogłaTelekomunikacja Polska (obecnie Orange), jako operator telekomunikacyjny zaangażowany społecznie w pomoc dzieciom.Dzięki tej współpracy dzwoniący pod numer telefonu zaufania nie ponoszą żadnych kosztów.

Także wspomniany wcześniej czat internetowy ma charakternieodpłatny, nie wymaga również logowania ani instalowania aplikacji. Komunikacja odbywa się na stronie internetowej rzecznika – brpd.gov.pl, a obsługujący czat eksperci są osobami profesjonalnie przygotowanymi do udzielania dzieci i młodzieży takiego wsparcia.

Telefon dla wychowanków i rodziców: 539 867 809

szkila pamieta

Ranking czystości

cleaning

Nasze sukcesy

goal