CZYŚCIOSZKI W LISTOPADZIE:-)

 

Miejsce

Sypialnia

Ilość punktów

I

13

2

II

20

3

III

15

4

 

BRUDASKI W LISTOPADZIE :-(

 

Miejsce

Sypialnia

Ilość punktów

I

11

44

II

26

27

III

12

21

 

 

RANKING CZYSTOŚCI SYPIALŃ W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

         Miesiąc

Sala

        

IX

X

XI

XII

I

II

III

IV

V

VI

SUMA

PKT.

9

9
 20 17
     
    46

10

8  9  12    
     29

11

 15

 15  44  
     74

12

7

 22  21    50

13

3  1  2    
    6

14

16  15  17    
 
   

 48

15

9

 9  4  
    22

16

8  12  11       31

17

 7

 11  19  
 
    37
18

12

 28  9    
 
    49

19

 9  17  12    
    38

20

 2  0  3    
  5

21

1  4  14  
     

19

22

 3  2  12    
    17

23

 2  11  11    
 
   

24

24

 9  8  14  
   

27

25

7  10  16  
    33

26

11
 13  27
 

 51

 

Punktacja:

Bardzo czysto   - 0

Czysto                - 1

Niezbyt czysto   - 2

Brudno               - 4

Telefon dla wychowanków i rodziców: 539 867 809

szkila pamieta

Ranking czystości

cleaning

Nasze sukcesy

goal