Opłaty za pobyt w bursie w roku szkolnym 2021/2022

 Opłaty wnosimy z dołu, do 10 dnia miesiąca, po miesiącu, w którym powstała należność.

 Wysokości opłat po zmianach

czesne : 85,00 zł;

stawka dzienna żywieniowa: 12,00 zł (śn. 4,5 zł; o. 4 zł; k. 3,5 zł)

 

Kwoty właściwe dla każdego wychowanka, po odliczeniu nieobecności, podaje sekretariat bursy. Kwoty te są również widoczne w zakładce "Opłaty" na koncie Rodzica zalogowanego w Lubelskim Poratalu Oświatowym. Informacje o opłatach są dostępne ok. 2-3 dnia każdego miesiąca. Należność wpłacamy na indywidualne subkonto, które każdy wychowanek otrzymał na początku pobytu.

 

 

Telefon dla wychowanków i rodziców - 539 867 809 -

szkila pamieta

Ranking czystości

cleaning