ZASADY UISZCZANIA

OPŁAT ZA POBYT

w BURSIE

     1.Opłat dokonuje się gotówką w kasie bursy lub przelewem na konto bankowe placówki

     2. Opłaty za czesne dokonywane są do 15 dnia każdego miesiąca w wysokości 70 zł , za wyjątkiem:

       - grudzień 2017 r. – 52,50 zł

       - luty    2018 r. – 35 zł

       - czerwiec 2018 r. – 52,50 zł

               

 

     numer konta 82 1240 1503 1111 0010 0169 2225

3. opłaty za wyżywienie – stawka dzienna 9,50 zł

   ( śniadanie – 3 zł, obiad 4 zł, kolacja 2,50 zł)

         numer konta    64 1240 1503 1111 0010 0169 2355

UWAGA

Wpłat na konto dokonuje się po uprzednim pobraniu rachunku w sekretariacie bursy. Wpłat należy dokonywać w wysokości wykazanej na rachunku. Na rachunku również znajduje się numer konta bankowego

Jesteś tutaj: Home Opłaty w bursie