bursa

 

 Bursa Szkolna Nr 2 w Lublinie jest koedukacyjną placówką opiekuńczo-wychowawczą, przeznaczoną dla młodzieży uczącej się w dziennych szkołach gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych i policealnych, poza miejscem stałego zamieszkania.

 

   Wychowujemy młodzież w duchu życzliwości, uczciwości, poszanowania prawdy i godności drugiego człowieka, patriotyzmu. Najważniejsze w naszej placówce jest bezpieczeństwo pobytu, dobro oraz wszechstronny rozwój wychowanka: intelektualny, moralny i społeczny. W bursie panuje miła i przyjazna atmosfera.

   W naszej placówce działają sekcje i kluby zainteresowań:

 •  Sekcja Artystyczna

 • Sekcja Higieniczna

   Sekcja Gospodarcza

    Klub „Impuls”

   Kub Rekreacji

    Klub Kulturalny

   Klub Rękodzieła

    Klub Młodego Wolontariusza

Jesteś tutaj: Home O Bursie