Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

 Repdf icon 300x298gulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Bursie Szkolnej nr 2 w Lublinie (2020)

 

 

                 Załączniki:

 

pdf icon 300x298  Załącznik 1 2020: Wniosek o przyznanie świadczeń

 

 

pdf icon 300x298  Załącznik 1a: Wniosek o przyznanie bezzwrotnej pomocy finansowej

 

 

pdf icon 300x298  Załącznik 2 2020: Oświadczenie o dochodzie

 

 

pdf icon 300x298  Załącznik 3: Wniosek

 

 

pdf icon 300x298  Załącznik 4a: UMOWA  NR ... /20...

 

 

pdf icon 300x298  Załącznik 4b: UMOWA  NR ... /20...

 

 

pdf icon 300x298  Załącznik 5: KLAUZULA INFORMACYJNA ZFŚS – dla pracownika

 

 

pdf icon 300x298  Załącznik 5a: KLAUZULA INFORMACYJNA - członek rodziny

 

 

 

Telefon dla wychowanków i rodziców: 539 867 809

szkila pamieta

Ranking czystości

cleaning

Nasze sukcesy

goal