5

 

 

 

 

Rocznica śmierci

Marszałka Józefa Piłsudskiego

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 12 maja 2022 przypada już 87 rocznica śmierci wielkiego Polaka Marszałka Józefa Piłsudskiego. Związek Piłsudczyków, oddział Lublin zorganizował uroczystości rocznicowe, w których wzięliśmy udział.

O godzinie 16.00 w kościele Matki Boskiej Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 6 rozpoczęła się msza św. patriotyczna, którą odprawił ks. prof. J. Jęczeń. W czasie mszy Mateusz czytał I czytanie, a Julia i Natalia śpiewały psalm. Modlitwę wiernych czytały Kinga i Julia.

Po mszy wraz z uczestnikami uroczystości oraz orkiestrą wojskową Garnizonu Lublin przeszliśmy się pod pomnik Marszałka na Placu Litewskim. Tam w dalszej części uroczystości były przemówienia zaproszonych gości - wicewojewody pana Roberta Gmitruczuka oraz wicemarszałka pana Zbigniewa Wojciechowskiego.

Pani Henryka Olszak, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 48 im. Marszalka Józefa Piłsudskiego w Lublinie oraz Orkiestra Wojskowa otrzymali piękne pamiątkowe grawertony, a pan kapitan Andrzej Bis został odznaczony Medalem 100- lecia Bitwy Warszawskiej.

Następnie składano kwiaty i znicze. Delegacja młodzieży naszej bursy na czele z Patrycją, Daszą, Tomkiem i Danielem także złożyła znicze i bukiet tulipanów. Na koniec orkiestra odegrała I Brygadę – hymn Wojska Polskiego.

Opiekę nad młodzieżą sprawowała pani wychowawczyni Hanna Orłowska.

 

 

Telefon dla wychowanków i rodziców: 539 867 809

szkila pamieta

Ranking czystości

cleaning

Nasze sukcesy

goal