273153533 623339748970378 6800350440138690950 n

 

Miejskie obchody

82' rocznicy masowych deportacji

na Syberię

 

 

 

 

 

Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi,
z rezydencji, białych dworków i chat
myśmy wciąż do Niepodległej szli,
szli z uporem, ponad dwieście lat.

Wydłużyli drogę carscy kaci,
przez Syberię wiódł najkrótszy szlak,
i w kajdanach szli konfederaci,
mogiłami znacząc polski trakt.

Z insurekcji kościuszkowskiej, z powstań dwóch,
szkół, barykad Warszawy i Łodzi
Konradowski unosił się duch
i nam w marszu do Polski przewodził.

A myśmy szli i szli, dziesiątkowani!
Przez tajgę, stepy, plątaniną dróg!
A myśmy szli i szli, niepokonani!
Aż Cud nad Wisłą darował nam Bóg!

 Z miast kresowych, wschodnich osad i wsi,
szkół, urzędów, kamienic i chat
myśmy znów do Niepodległej szli,
jak z zaboru, sprzed dwudziestu lat.

Bo od września, od siedemnastego,
dłuższą drogą znów szedł każdy z nas:
przed lód spod bieguna północnego,
przez Łubiankę, przez katyński las!

Na nieludzkiej ziemi znowu polski trakt
wyznaczyły bezimienne krzyże…
Nie zatrzymał nas czerwony kat,
bo przed nami Polska, coraz bliżej!

I myśmy szli i szli, dziesiątkowani!
Choć zdradą pragnął nas podzielić wróg...
I przez Ludową przeszliśmy, niepokonani,
aż Wolną Polskę raczył wrócić Bóg!

Powyższe słowa hymnu Sybiraków w niewielkiej tylko części obrazują to, co przeszli nasi rodacy w trakcie wywózek oraz pobytu na Syberii.

Aby oddać chołd wszystkim Zesłańcom, delegacja naszej bursy wzięła udział w miejskich obchodach 82' rocznicy masowych deportacji i złożyła symboliczną wiązankę kwiatów pod pomnikiem Matki Sybiraczki.

Telefon dla wychowanków i rodziców: 539 867 809

szkila pamieta

Ranking czystości

cleaning

Nasze sukcesy

goal