6

 

 

 

154. rocznica

 

 

 

 

154. ROCZNICA URODZIN MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO

W dniu 05.12.2021 r. w Lublinie rocznicowe uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. NMP Zwycięskiej w intencji Marszałka, sprawowaną pod przewodnictwem ks. dr. hab. Jarosława Jęczenia prof. KUL w koncelebrze z ks. prałatem Franciszkiem Przytułą.

Oprawę mszy przygotowali nasi wychowankowie: Martyna i Mateusz czytali czytania mszalne, a Natalia śpiewała Psalm i Aklamację. W wygłoszonej homilii ks. prof. Jęczeń przypomniał życiorys J. Piłsudskiego oraz jego zasługi dla odrodzenia naszej wolnej Ojczyzny.

Dalsza część rocznicowych obchodów odbywała się na Placu Litewskim pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na początku odegrany został "Hymn Polski", po czym nastąpiły wystąpienia gości nawiązujące do życia, działalności i zasług Marszałka Józefa Piłsudskiego, jako jednego z największych Polaków głównego architekta i Ojca Niepodległości. Głos zabrali m.in.: Senator Stanisław Gogacz, Poseł na Sejm RP Sylwester Tułajew, Zbigniew Wojciechowski - Wicemarszałek Województwa Lubelskiego, Wicewojewoda Lubelski - Robert Gmitruczuk oraz Agata Grula - Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, doradca społeczny, która odczytała okolicznościowy list od Ministra Edukacji i Nauki - Przemysława Czarnka.

W końcowej części obchodów urodzin Marszałka w Lublinie, przybyłe delegacje złożyły na płycie pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego wieńce i znicze. Wieniec i znicze w imieniu Bursy Szkolnej nr 2 złożyła delegacja naszych wychowanków na czele z Jagodą. W skład delegacji wszedł przedstawiciel Rodziców pan Arkadiusz Rojek oraz wychowawców pani Hanna Orłowska.

Telefon dla wychowanków i rodziców: 539 867 809

szkila pamieta

Ranking czystości

cleaning

Nasze sukcesy

goal