OD DNIA 31 MAJA 2021 R. WRACAMY DO NAUKI STACJONARNEJ

I W PRZYPADKU NIEOBECNOŚCI W BURSIE

TO NA WYCHOWANKU I JEGO RODZICACH

CIĄŻY OBOWIĄZEK POWIADOMIENIA PLACÓWKI O TEJ NIEOBECNOŚCI.

Telefon dla wychowanków i rodziców: 539 867 809

szkila pamieta

Ranking czystości

cleaning

Nasze sukcesy

goal