1

 

 

Wręczenie nagród

 

 

 

 

 

 

W dniu 18 marca w naszej bursie wręczono nagrody laureatom konkursu literackiego

„100. rocznica Bitwy Warszawskiej”,

który odbywał się w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego zorganizowanego przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.  

Patronat na konkursem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. 

Nagrody w imieniu płk. rez. Alfreda Kabaty – prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP wręczyli prezes i wiceprezes Okręgu Lubelskiego ZOR RP: Lech Marczak i mł. chor. rez. Tomasz Dyzma. Uroczystość uwiecznił wykonując fotografie kpt. w st. spocz. Andrzej Bis.

Fundatorami nagród w konkursie byli: Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej – Zarząd Główny w Warszawie i Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie. 

 Laureatami konkursu zostali:

I miejsce za wiersz ,,Bohater” autor Adrian Sz.

II miejsce za wiersz ,,Wodzowie” autor Kacper H.

III miejsce za wiersz ,,Marszałku ” autor Natalia R.

Wyróżniono wiersze:

,,O Józefie Piłsudskim ” autor Dominika P.

,,Bohaterowie 1920” autor Jakub K.

,,Wódz” autor Kamil Ł.

,,Zwycięzcy” autor Radosław G.

 

Telefon dla wychowanków i rodziców: 539 867 809

szkila pamieta

Ranking czystości

cleaning

Nasze sukcesy

goal