1

 

 

 

Rocznica wywózek

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 10 lutego 2021 przypada 81 rocznica sowieckich deportacji ludności polskiej na Syberię i do Kazachstanu.

 Związek Sybiraków oddział Lublin, zorganizował uroczyste obchody tej rocznicy, które ze względu na pandemię musiały przybrać skromniejszą formę. W kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Zwycięskiej odbyła się Msza Św. patriotyczna, której przewodniczył ksiądz rektor Dariusz Bondyra. On też wygłosił piękne kazanie opisujące postawy Sybiraków, ich Golgotę oraz ich siłę ducha i wiarę. Na zakończenie zastępca prezydenta miasta Lublina pan Mariusz Banach  odznaczyła prezesa Związku Sybiraków pana Janusza Pawłowskiego medalem Zasłużony dla miasta Lublina.

 Po mszy przeszliśmy pod pomnik Matki Sybiraczki, gdzie złożono wieńce oraz zapalono znicze. Hołd bohaterom Syberii oddali posłowie Jan Łopata oraz Joanna Mucha, a także  Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Pan Zbigniew Wojciechowski; zastępca Prezydenta Miasta Lublin Pan Mariusz Banach; przedstawiciele Wojewody Lubelskiego; Lubelski Kurator Oświaty Pani Teresa Misiuk;  przedstawiciele służb mundurowych,  przedstawiciele wielu organizacji kombatanckich w tym Związku Piłsudczyków oddział Lublin z Panem Tomaszem Dyzmą oraz Związku Oficerów Rezerwy RP z panem Lechem Marczakiem Związek Piłsudczyków RP , Okręg Ziemi Lubelskiej (w skład delegacji wchodził Pan Wiesław Bodo, wychowawca Bursy Szkolnej nr 1); przedstawiciele XXVII LO im Zesłańców Sybiru (z panią dyrektor Urszula Łubniewską Łapińską). W imieniu naszej bursy znicze w kolorach białym i czerwonym złożyła pani dyrektor Renata Bielecka.

  Na zakończenie tych uroczystości odbyło się spotkanie w sali kolumnowej Urzędu Wojewódzkiego, gdzie Wojewoda Lubelski pan Lech Sprawka przyznał medal za zasługi dla województwa lubelskiego dla pana prezesa Związku Sybiraków Janusza Pawłowskiego oraz odznaczył medalami Pro Patria przyznanymi przez Szefa Urzędu do Spraw Kombatant owi Osób Represjonowanych. Medal Pro Patria otrzymali ksiądz Dariusz Bondyra , rektor kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej; pani Magdalena Śladecka naczelnik Wydziału Edukacji IPN w Lublinie; pani Urszula Łubniewska Łapińska, dyrektor XXVII LO im Zesłańców Sybiru oraz pan Norbert Smoliński Smoła, założyciel zespołu Contra Mundum.  Medal Pro Patria otrzymała tez dyrektor naszej bursy Renata Bielecka. Gratulujemy.

Telefon dla wychowanków i rodziców: 539 867 809

szkila pamieta

Ranking czystości

cleaning

Nasze sukcesy

goal