zdalna

 

DBI 2021

- poradnik dla rodziców

 

 

 

Szanowni Państwo,

zachęcamy do lektury ciekawych materiałów na temat korzystania dzieci i młodzieży z internetu i urządzeń mobilnych, zagrożeń jakie młodzież może i napotyka w wirtualnej rzeczywistości oraz sprawdzonych wskazówek pomagających ograniczyć czas spędzany w sieci.

W ostatnich latach jednym z najpoważniejszych zagrożeń związanych z nowymi technologiami staje się nadużywanie urządzeń ekranowych. Coraz częściej diagnozowane są przypadki regularnego uzależnienia od sieci u coraz młodszych dzieci. Nadużywanie ekranów jest szkodliwe dla wzroku, może obniżać jakość snu, negatywnie wpływa na rozwój mózgu i rozwój mięśni dłoni. 

Screenshot_2021-02-08_Home_-_Domowe_zasady_ekranowe.jpg

 

Domowe zasady ekranowe ---> https://www.domowezasadyekranowe.fdds.pl/

 

Artykuł "Rola rodziców w ochronie nastolatków przed problematycznym używaniem internetu"

---> https://rodzice.fdds.pl/wiedza/rola-rodzicow-w-ochronie-nastolatkow-przed-problematycznym-uzywaniem-internetu/

 

Garść informacji na temat zagrożeń w sieci:

---> https://www.saferinternet.pl/kampanie-spoleczne/mysle-wiec-nie-sle.html

---> http://uwaznirodzice.pl/

 

Pomoc telefoniczna i online:

- Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 oraz Telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawach bezpieczeństwa dzieci 800 100 100. W ramach tych dwóch projektów udzielana jest pomoc młodym internautom, rodzicom i profesjonalistom w przypadkach zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu. Telefony prowadzone są przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundację Dzieci Niczyje).

- Dyżurnet.pl – punkt kontaktowy, tzw. hotline, do którego można anonimowo zgłaszać przypadki występowania w Internecie treści zabronionych prawem takich, jak pornografia dziecięca, pedofilia, treści o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym.

Projekt realizowany przez NASK.
Więcej informacji: www.dyzurnet.pl
 

 

 dbi.png

 

Telefon dla wychowanków i rodziców: 539 867 809

szkila pamieta

Ranking czystości

cleaning

Nasze sukcesy

goal