W czasie ferii zimowych, czyli do 17 stycznia, obowiązywać będzie wprowadzony pod koniec października nakaz, zgodnie z którym w godzinach 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku dzieci i młodzież do 16 lat muszą przemieszczać się pod opieką rodzica lub opiekuna.

O tej zasady wprowadzono kilka wyjątków:

  • dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej;
  • dotarcie do miejsca przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego;
  • w przypadku małoletnich realizujących praktyczną naukę zawodu – dotarcie do miejsca realizacji tej nauki, powrót z nich do miejsca zamieszkania;
  • przemieszczanie się w ramach obozów szkoleniowych dla uczniów szkół mistrzostwa sportowego oraz uczniów oddziałów mistrzostwa sportowego; przemieszczanie się w ramach półkolonii.

Telefon dla wychowanków i rodziców: 539 867 809

szkila pamieta

Ranking czystości

cleaning

Nasze sukcesy

goal