papieros Bursa Szkolna Nr 6 zorganizowała już po raz trzeci konkurs profilaktyczny "Moje życie - moja decyzja" pod honorowym patronatem Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie. Temat tegorocznego konkursu: „Profilaktyka antynikotynowa".
Z naszej placówki prace przygotowano trzy prace:
1. Autorska Oli Szydłowskiej
2. Autorska Kamili Ondry
3. Autorska Kamila Grabczana
Opiekę merytoryczną nad pracami sprawowały Pani Tamara Mańko i Pani Renata Bielecka.
W dniu 09 czerwca w Bursie Szkolnej Nr 6 odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu i miło nam poinformować, że praca Kamila Grabczana uzyskała II miejsce.
Ola i Kamila otrzymały dyplomy i nagrody za udział. Ponadto były plakaty i materiały edukacyjne dla placówki oraz podziękowania dla opiekunów. Wszyscy uczestnicy podsumowania wysłuchali krótkiego programu artystycznego w wykonaniu wychowanków Bursy Szkolnej Nr 6. Całą uroczystość zakończył poczęstunek.
Prace naszych wychowanków w lipcu będą prezentowane na wystawie w Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej przy ul. 3 Maja 4 w Lublinie.

Telefon dla wychowanków i rodziców - 539 867 809 -

szkila pamieta

Ranking czystości

cleaning