2

 

  Gra miejska

„Lubelscy pisarze i poeci"

 

 

 

 

W dniu dzisiejszym odbyła się już II edycja gry miejskiej organizowanej przez naszą placówkę. W tym roku tematem gry byli „ Lubelscy pisarze i poeci”. Inicjatorem i organizatorem gry była pani dyrektor Renata Bielecka i Katarzyna Małecka. Honorowy patronat nad imprezą objęła Pani Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty, Prezydent Miasta Lublin Pan Krzysztof Żuk i Pan Piotr Kowalczyk, przewodniczący Rady Miasta Lublin. Grę współorganizowała Biblioteka Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady. Do udziału w grze zgłosiło się dziewięć drużyn: Bursa Szkolna z Lubartowa, Bursa Szkolna z Kraśnika, Bursa Szkolna Nr 2, Bursa Szkolna Nr 5, Bursa Szkolna Nr 7, Internat PECZ ze Świdnika, Internat Liceum Plastycznego z Nałęczowa, Internat przy ZSP Nr 5 z Zamościa, Bursa Międzyszkolna Nr 1 z Zamościa.

Gra wymagała wiedzy na temat polskich pisarzy i poetów związanych z Lublinem swoim życiem i twórczością. Młodzież musiała opanować wiedzę biograficzną  i twórczość okresu lubelskiego takich postaci jak: J. Kochanowskiego,  M. Wrońskiego, J. Hartwig, J. Krasickiego, J. Czechowicza, B. Prusa, W. Pola, A. Kamieńskiej, J. Kraszewskiego. Naszą placówkę reprezentowała młodzież pod opieką pani wychowawczyni Hanny Orłowskiej w składzie: Maciej Rak i Kamil Ryć. Najszybciej trasę gry pokonała drużyna z Internatu PCEZ ze Świdnika. Gra rozpoczęła się w Muzeum Lubelskim na Zamku. Zawodnicy odwiedzili MDK Nr 7, Muzeum Literackie im. J. Czechowicza, Dom Słów, Trybunał Koronny, Ratusz,  III L.O im. Unii Lubelskiej i Wojewódzką Bibliotekę Pedagogiczną oraz Dom Żołnierza.  Jury po podliczeniu punktów drużyn biorących udział w grze przyznało następujące miejsca:

I miejsce Internat Liceum Plastycznego w Nałęczowie

II miejsce Bursa Szkolna z Lubartowa

III miejsce Internat przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5

w Zamościu

IV miejsce Bursa Szkolna Nr 2 w Lublinie

W uroczystym podsumowaniu gry udział wzięli zaproszeni goście: Pan p. por. Roman Koper, szef sekcji komunikacji społecznej BDWB. Gospodarzem spotkania była Pani Irena Radomska, kierownik Biblioteki Batalionowej. Słowa uznania i wdzięczności należą się naszym Wychowankom i Wolontariuszom, którzy z zaangażowaniem pomagali na poszczególnych etapach gry. 

Serdecznie wszystkim dziękujemy za udział w grze a wygranym gratulujemy. 

 

Telefon dla wychowanków i rodziców - 539 867 809 -

szkila pamieta

Ranking czystości

cleaning