Serdecznie zapraszamy do udziału w II Ogolnopolskiej Koferencji Naukowej Wychowanie ku wartościom. Rola jednostki, rodziny,  szkoły w kształtowaniu postaw obywatelskich".

„WYCHOWANIE KU WARTOŚCIOM.

ROLA JEDNOSTKI, RODZINY, SZKOŁY W KSZTAŁTOWANIU POSTAW OBYWATELSKICH”.

25.09.2013 r.

Mała Aula Wydziału Humanistycznego UMCS

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A , 20-031 Lublin

Konferencja skierowana jest do dyrektorów, pedagogów, psychologów, wychowawców burs, internatów, świetlic, ośrodków wychowawczych, pedagogów szkolnych, nauczycieli wychowawców oraz studentów.

Opłata za udział w konferencji wynosi 30,00 zł co obejmuje certyfikat uczestnictwa w konferencji oraz przerwy na kawę. Koszt pobytu i podróży każdy z uczestników pokrywa we własnym zakresie. Wpłat należy dokonywać na konto 92 1500 1520 1215 2009 2224 0000 , Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Lublinie, ul. Ireny Kosmowskiej 1A/72, 20-815 Lublin, w tytule przelewu wpisując konferencja oraz imię i nazwisko uczestnika.

Oprócz dokonania wpłaty uczestnik jest zobowiązany wypełnić formularz zgłoszeniowy, a następnie przesłać go e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Termin dokonywania wpłat oraz nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 23.09.2013 r. Formularz zgłoszeniowy oraz informacje dotyczące konferencji dostępne są na stronie http://wychowaniekuwartosciom.pl/ Informacje dotyczące konferencji można także uzyskać dzwoniąc pod numer tel. (0-81) 532-12-30.

Głównym celem konferencji jest dyskusja pomiędzy środowiskiem naukowym (etycy, psychologowie, pedagodzy), a praktykami wychowania w celu poszukiwania sposobów skutecznego kształtowania postaw obywatelskich młodego pokolenia. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o uczestnictwie zadecyduje kolejność zgłoszeń. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

z cyklu Nauka i edukacja wobec wyzwań XXI wieku, pt.

„WYCHOWANIE KU WARTOŚCIOM.

ROLA JEDNOSTKI, RODZINY, SZKOŁY W KSZTAŁTOWANIU POSTAW OBYWATELSKICH”.

25.09.2013 r.

Mała Aula Wydziału Humanistycznego, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A, 20-031 Lublin

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Imię i nazwisko uczestnika: ………………….………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy/ e- mail: ………………………………………………………………………………………

Dane placówki (nazwa i adres): .………….……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………

Dane do rachunku (jeżeli uczestnik potrzebuje rachunku):

Nazwa płatnika: …………………………………………………………………………………………………………

Kod i miejscowość: ……………………………………………………………………………………………………....

Ulica: …………………………………………………………………………………………………………………………..

NIP ……………………………………………………………………………………………………………………………...

Czy do dokonania przelewu potrzebuje Pan/i rachunku?   Tak                                          Nie

Wpłatę prosimy przekazać na konto:

Towarzystwo Wiedzy Powszechnej; ul. I. Kosmowskiej 1A/72; 20 - 815 Lublin

Numer rachunku: 92 1500 1520 1215 2009 2224 0000. W tytule przelewu wpisujemy konferencja oraz imię i nazwisko uczestnika.

Warunki uczestnictwa:

Rachunek będzie do odebrania w dniu konferencji; jeżeli zachodzi konieczność otrzymania rachunku na dokonanie przelewu prosimy zaznaczyć na karcie zgłoszenia. Informacje organizacyjne prześlemy na podany adres e-mail. Rezygnacje przyjmujemy do dnia 20.09.2013 r. wyłącznie w formie pisemnej; w przypadku późniejszej rezygnacji nie zwracamy wpłat. Osoba przesyłająca kartę zgłoszenia wyraża niniejszym zgodę na ww. warunki oraz na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z organizacją konferencji i kontaktu organizatora z uczestnikami.

Miejsce i data …………………………………..……..   Podpis …………………………………………………….

Karty zgłoszenia przesyłamy na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub

faksem 81 5321230 lub pocztą: Bursa Szkolna Nr2 , ul. Dolna Panny Marii 65, 20-010 Lublin.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

z cyklu Nauka i edukacja wobec wyzwań XXI wieku, pt.

„WYCHOWANIE KU WARTOŚCIOM.

ROLA JEDNOSTKI, RODZINY, SZKOŁY W KSZTAŁTOWANIU POSTAW OBYWATELSKICH”.

25.09.2013 r.

Mała Aula Wydziału Humanistycznego UMCS

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A, 20-031 Lublin

 

HARMONOGRAM

08:00-09:00 Rejestracja uczestników

09:00-09:05 Powitanie: Kierownik Zakładu Etyki WFiS UMCS – prof. dr hab. Lesław Hostyński

09:10-09:30 ks. dr Marek Dziewiecki „Jakie wartości sprzyjają postawom obywatelskim?”

09:30-09:50 dr hab. Marcin Zdrenka „Z laboratorium cnót mniejszych. Humor jako cecha

ćwiczebna.

09:50-10:10 dr Dominika Boroń „Myśl sokratejska w pedagogice kształtowania wartości

obywatelskich.”

10:10-10:30 dr Piotr Domeradzki „Wychowanie do życzliwości. Nadzieje, szanse i ograniczenia

etyki benewolencjalnej.”

10:30-10:50 dr Małgorzata Sitarczyk „Rodzinne mechanizmy kształtowania tożsamości.”

10:50-11:10 Przerwa kawowa.

11:10-11:30 dr hab. Marek Rembierz „Wzorzec obywatela i kształtowanie postaw

obywatelskich według Marii Ossowskiej.”

11:30-11:50 Danuta Kuroń „Nauczyciel – wychowawca w myśli Jacka Kuronia.”

11:50-12:10 mgr Steć Małgorzata „Odpowiedzialność za odpowiedzialność. Rola nauczyciela etyki w kształtowaniu postaw obywatelskich u młodzieży.” 

12:10-12:30 prof. dr hab. Wioletta Tuszyńska-Bogucka „Ważne rocznice w mediach.

Współczesny przekaz medialny a świadomość obywatelska.”

12.30-12.50 dr Monika Baczewska-Ciupak „Przywództwo obywatelskie. Prospołeczna działalność

liderów”.

12.50-13.50 Przerwa na lunch.

13.50-14.10 dr Piotr Wojciechowski „Scenariusz filmowy jako medium kształtowania wartości.”

14:10-14:30 dr Piotr Boroń „Meandry współczesnej dydaktyki historii a problem

społeczeństwa obywatelskiego.”

14.30-14.50Monika Dominik Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu postaw obywatelskich – przykłady dobrych praktyk.”

14.50-15.10 Sylwia Żmijewska-Kwiręg „Programy obywatelskie Centrum Edukacji

Obywatelskiej.”

15.10-15.30 Marek Krukowski „Międzynarodowy Projekt Pamięci o Demokracji –

lubelskie doświadczenia.”

15.30-15.50 Przerwa kawowa.

15.50-16.20 Panel dyskusyjny i zakończenie konferencji.

Telefon dla wychowanków i rodziców - 539 867 809 -

szkila pamieta

Ranking czystości

cleaning