bursa logotypeD Y S K O T E K A

              W dzniu wczorajszym odbyła się dyskoteka. To pierwsza impreza przygotowana przez samorząd bursy. Obecny Zarząd Samorządu Bursy kończy swoją kadencję.

Wieczorem odbędą    się wybory nowego zarządu. Była to więc ostatnia inicjatywa starego ZSB a jednocześnie pierwsza impreza integracyjna wszystkich mieszkańców naszej bursy.

Telefon dla wychowanków i rodziców - 539 867 809 -

szkila pamieta

Ranking czystości

cleaning