W tym roku szkolnym do życia został powołany nowy KLUB HOBBYSTYCZNY prowadzony pod opieką Pani Wychowawczyni Anny Jedut. Młodzież na pierwszych zajęciach wykonała prace plastyczne z papieru, tkaniny i masy solnej.

Telefon dla wychowanków i rodziców - 539 867 809 -

szkila pamieta

Ranking czystości

cleaning