Profil bursy to metoda ewaluacji pracy opiekuńczo wychowawczej.

 W badaniu pracy bursy spróbowaliśmy nowej metody pod nazwą "Profil bursy". Prace nad profilem rozpoczęły się jeszcze w grudniu ubiegłego roku. Wtedy tabele profilu wypełniali wychowankowie, wychowawcy i pracownicy. W marcu na tablicy ogloszeń zostały wywieszone wyniki pracy poszczególnych grup respondentów. Kolejnym etapem było spotkanie przedstawicieli każdej z tych grup z Dyrektorem placówki i we wspólnej dyskusji ustalenie ocen wspólnych dla wszystkich. Tak wypełniona tabela Profilu bursy jest wywieszona na tablicy ogłoszeń dla wszystkich zainteresowanych.

Jesteś tutaj: Home Archiwum Rok 2009/2010 Profil bursy