zima

Podczas 25 edycji akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę w Lublinie nasi wychowankowie zebrali i przekazali mnóstwo darów. Zebrane rzeczy w czasie akcji przekazane zostaną dzieciom z rodzin wielodzietnych, będącym w trudnej sytuacji materialnej, dzieciom niepełnosprawnym, podopiecznym domów dziecka, świetlic środowiskowych, placówek szkolno-wychowawczych a także w miarę możliwości trafią do innych osób, w trudnej sytuacji np. do seniorów i osób niepełnosprawnych.