disko  

W dniu 30 października

odbyła się dyskoteka

zorganizowana przez naszych wychowanków.